Vapaa-ajan tuunaaminen vahvistaa hyvinvointia

29.01.2021

Tutkin gradussani vapaa-ajan tuunaamisen yhteyttä elinvoimaisuuden kokemukseen Pirkanmaalaisten työntekijöiden keskuudessa. Vapaa-ajan tuunaaminen viittaa pieniin ja suuriin tekoihin tai muutoksiin, joita yksilö soveltaa vapaa-ajan suunnittelussa. Otin tarkastelun kohteeksi erityisesti merkityksellisyyden (omien arvojen painottaminen) ja taidonhallinnan (taitojen kehittäminen) tuunaamisen yhteyden elinvoimaisuuteen. Tulokset osoittivat, että kumpikin tuunaamisen tapa oli positiivisessa yhteydessä elinvoimaisuuteen, joista merkityksellisyyden tuunaus oli hieman taidonhallinnan tuunausta korkeammassa yhteydessä elinvoimaisuuteen. Työntekijöitä tutkittaessa halusin myös selvittää työn vaatimusten ja kodin työn vaatimusten yhteyden elinvoimaisuuteen ja kävi ilmi, että molemmat olivat negatiivisessa yhteydessä elinvoimaisuuteen. Kotitöiden tuomat vaatimukset olivat voimakkaammin negatiivisessa yhteydessä elinvoimaisuuteen verrattuna työelämän vaatimuksiin. Yksi tuloksista osoitti, että erityisesti merkityksellisyyden tuunaaminen suojasi kodin työn vaatimusten negatiivisilta vaikutuksilta elinvoimaisuuteen. Eli toisin sanoen mitä enemmän yksilö painotti vapaa-ajan tuunaamista merkityksellisyyden näkökulmasta, sitä vähemmän hän kuormittui kotitöiden tuomilta vaatimuksilta.

Luo kotisivut ilmaiseksi!