Jäikö joku käsite mietityttämään? Täältä löydät selityksiä sivuillani esiintyneisiin termeihin.

Vapaa-ajan tuunaaminen

Vapaa-ajan tuunaaminen viittaa pieniin ja suuriin tekoihin tai muutoksiin, joita yksilö soveltaa vapaa-ajan aktiviteettien suunnittelussa arvojansa tai tarpeitansa mukaillen (esimerkiksi viikottainen saunominen vastapainona kuormittavalle työlle ja näin ollen keinona rentoutumiseen).

Syväekologia

Syväekologian mukaan ihminen ei ole erillinen luonnosta, vaan osa sitä. Toisin sanoen ihmisen toiminta vaikuttaa jatkuvasti ympärillä olevaan, olipa se sitten lehden irroittaminen puusta tai jogurtin ostaminen kaupasta. Ihmisen toiminnan seuraukset ulottuvat pitkälle ja värähtelevat siellä asti, minne ihmissilmä ei näe. Syväekologiassa oletetaan, ettei ihminen ole muuta luontoa ylempiarvoisempi. Toisin sanoen kaikki luontokappaleet ovat arvokkaita itsessään, kasveja ja eläimiä myöten.

Syväekologinen minuus

Psykologian näkökulmasta minuudella on perinteisesti viitattu ihmisen muovautuvaan itsetietoisuuteen suhteessa ympäristöönsä, jossa ei ole kuitenkaan teoreettisesti painotettu luontokappaleiden, kuten eläinten ja kasvien vaikutusta minuuden kehittymiseen. Syväekologinen minuus viittaa kasvuun kohti ihmiskeskeisyyden ylittävää laajentunutta itsetietoisuutta, jossa ihminen alkaa mieltää toiset luontokappaleet osaksi itseään näkemättä merkittävää eroa itsen ja toisen välillä. Ihmisen itsetietoisuuden laajentumisesta ja syväekologisen minuuden kehittymisestä voi seurata uudenlainen luontosuhde, johon liittyy sekä syvempää luontokappaleiden ainutlaatuisuudesta vaikuttumista että niihin samaistumista, kun "näemme itsemme toisissa". Elämän ja luontokappaleiden hyväksi toimiminen ei laajentuneen itsetietoisuuden kehittyessä tunnu uhraukselta, vaan empaattisesta samaistumisesta toisiin luontokappaleisiin kumpuaa vilpitön kunnioituksen ja suojelun halu.


Luo kotisivut ilmaiseksi!